Info

Esmakordselt ajaloos koostatakse kogu Saaremaale ühist üldplaneeringut. Üldplaneeringu eesmärk on  kaardistada olemasolevad väärtused ja anda hoogu uute väärtuste tekkele. Lihtsustatult öeldes on üldplaneeringu koostamise eesmärk luua raamistik, mis aitaks nii elanikel, ettevõtjatel kui ka omavalitsusel endal luua ruumiline elukeskkond, mis arvestaks juba olemasoleva asustusega ja hoonetega ning mis oleks samal ajal keskkonnasäästlik ja ka tuleviku suundi silmas pidav.

Üldplaneeringus näidatakse ära erinevad alad, kuhu on võimalik kavandada näiteks elamud või kuhu tootmishooned või kus oleks tulevikus hoopis tore planeerida kelgumägi või külakiik. Üldplaneeringus käsitletavad teemad kuuluvad väga erinevatesse valdkondadesse : lisaks maakasutusele ja ehitustingimustele käsitletakse veel kultuuri- ja ajalooväärtusi, looduskeskkonda, transpordiühendusi, tehnorajatisi ja palju muud.

Saaremaa vald on seisukohal, et ruumilist keskkonda ei saa mõista, kaitsta, luua ega planeerida ühe valdkonna põhiselt – selleks kutsume kõiki valdkonnaülesele koostööle!

 

Avalehele